صفحه اصلی
هوزینگ استیل
هوزینگ ممبران

 

هوزینگ

 

هوزینگ ممبران معصومیهوزینگ شیشه ایهوزینگ آب سفید 10"معصومیهوزینگ آب بنفش معصومیهوزینگ آب معصومیهوزینگ شیشه ای معصومیهوزینگ سفید معصومیهوزینگ تصفیه آب سفید معصومیهوزینگ لاغر معصومیهوزینگ جامبو معصومیهوزینگ شیشه ای20" معصومیهوزینگ 20"جامبو معصومی

 
هوزینگ
توضیحات
H1
هوزینگ ممبران (100,75,50 گالن)
H2
10" شیشه ای (ورودی , خروجی 4/1",8/3",2/1")
H3
10" سفید (ورودی , خروجی 4/1",8/3",2/1")
H4
10" شیشه ای (ورودی , خروجی 4/1",8/3",2/1")
H5
10" سفید (ورودی , خروجی 4/1",8/3",2/1")
H6
10"دورینگه شیشه ای (ورودی , خروجی 4/1",8/3",2/1")
H7
10" دورینگه سفید (ورودی , خروجی 4/1",8/3",2/1")
H8
10" شیشه ای(ورودی , خروجی 4/1",8/3",2/1")
H9
10" سفید (ورودی , خروجی 4/1",8/3",2/1")
H10
20" شیشه ای (ورودی , خروجی 4/3",8/3",2/1")
H11
20" سفید (ورودی , خروجی 4/3",8/3",2/1")
H12
10"جامبو مات (ورودی , خروجی 4/3",1",2/1 1")
H13
20" جامبو شیشه ای(ورودی , خروجی 4/3",1",2/1 1")
H14
20" جامبو مات(ورودی , خروجی 4/3",1",2/1 1")
   
 

هوزینگ استیل 304 و 316

هوزینگ استیل آب شیرین کن

 

هوزینگ استیل
توضیحات
H15
"20 * 5
H16
"20 * 5
H17
"40 * 7
H18
"40 * 7
 

هوزینگ ممبران استیل و فایورگلاس 300،450،600 (pci)

هوزینگ ممبران معصومیوصل تصفیه آب معصومی

هوزینگ ممبران
توضیحات
H19
(40.21)تک المنه
H20
(40.40)تک المنه
H21
2 * (40.40)دو المنه
H22
3 * (40.40)سه المنه
H22
4 * (40.40)چهارالمنه
H22
(80.40)تک المنه
H22
2 * (80.40)دو المنه
H22
3 * (80.40)سه المنه
H22
4 * (80.40)چهار المنه
Top