صفحه اصلی


نصب و راه اندازي دستگاه هاي تصفیه آب

1 - ابتدا آب سرد شبکه شهري را قطع می کنیم و اتصالات استيل دستگاه را نوارتفلون پيچيده وبه ورودي آب سرد وصل می کنیم ، سپس ورودي بالاي فيلتر مرحله اول از طريق شلنگ به شير استيل كوچك وصل میکنیم .

سه راهی استیل

2 - شیر گازي آبی رنگ را به خروجی ¼" که روي سه راهی استیل قرار دارد وصل می کنیم. آب ورودي به دستگاه تصفیه آب از طریق شیر گازي قطع و وصل خواهد شد .

شیر ورودی

3 - شیر روسینکی را ، روي سینک آشپزخانه نصب می کنیم .

شیر فلکه ای

4 - شلنگ را به اندازه لازم بر یده و از شیر گازي آبی رنگ به ورودي دستگاه در روي پوسته مرحله اول ، وصل می کنیم .

5 - كپسول فاضلابي كه به بدنه دستگاه وصل است را  از طريق شلنگ به مسير فاضلاب منحرف نماييد .

کپسول فاضلاب

6 - شیر مخزن پلاستیکی را به مخزن تصفیه آب وصل می کنیم (آب تصفیه درون مخزن ذخیره می شود) .

شیر تانک

7 - درب محفظه ممبرین را باز کرده و ممبرین را درون محفظه سفیدرنگ قرار ميدهيم . دقت شود که هنگام قرار دادن ممبرین درمحفظه در جهتی که قسمت آب بند (لاستیک مشکی) ممبرین به سمت درب پوسته باشد ، قرار گیرد .

8 - آب تصفیه از ابتداي مرحله پنجم دستگاه به مخزن ذخیره وارد می شود و از طریق شلنگ پس از عبور از مرحله پنج و شش به شیرخروجی (شیر روسینکی) منتقل می شود . بنابراین بایستی از شلنگ موجود مقداري جدا کرده و از سه راهی قبل از مرحله پنجم به شیر مخزن متصل نمود و از خروجی مرحله ششم هم به شیر روسینکی وصل شود .

ممبرین

9 - ازانتهاي مرحله ششم شلنگی را به شیر برداشت آب (شیرروسینکی) متصل می کنیم .

10 - در صورت مجهز بودن دستگاه به شير ميكس باید جهت عقربه هاي ساعت كاملا" بسته باشد .

11 - در صورت مجهز بودن دستگاه شما به شير بك واش آن را حدود ۱ ميليمتر باز نگه داريد .

>> اکنون دستگاه آماده راه اندازي می باشد و جهت را ه اندازي وشستشوي فیلترها مراحل زیر را طی کنید :

1 - دوشاخه برق را وصل کنید .

2 - شیر گازي آبی رنگ را در حالت باز قرار دهی .

3 - شیر مخزن را ببندید .

4 -شیر برداشت آب تصفیه را براي 10 دقیقه در حالت باز قرار دهید تا آب خارج شده و فیلترها شستشو شوند .

5 - شیر مخزن را باز کنید .

6 - شیر برداشت آب را ببندید تا مخزن دستگاه آب گیري کند .

توجه : براي اتصال لوله ها، شیر ها و تبدیل ها حتماً از نوار آب بندي مناسب براي جلوگیري از نشتی آب استفاده شود و با دقت آب بندي گردد .

 

عملکرد دستگاه تصفیه آب

توجه : در مواردیکه دستگاه بدلیل هر یک از اشکالات و نقائص زیر کار نمیکند ابتدا طبق دستورالعمل زیر وراهنمای مربوطه ، نسبت به رفع عیب اقدام و در صورتیکه اشکال به طور کامل برطرف نگردید ، با شرکت یا نمایندگی ها تماس حاصل فرمائید .

دستگاه بصورت منقطع کار میکند و شیر کنترل ورودی آب مرتبا قطع و وصل می شود

فشار آب ورودی کافی نیست . نسبت به تعویض فیلتر شماره یک اقدام و یا بر سر راه آب ورودی به سیستم پمپ مناسب نصب گردد. در شرایط اورژانس مدار سوئیچ فشار پائین را موقتا قطع و دستگاه را بکار بیندازید.

خروج پساب بعد از خاموش شدن دستگاه ، قطع نمی شود .

جریان پساب خروجی پس از دو دقیقه از خاموش شدن دستگاه باید قطع گردد در صورتی که جریان آب قطع نمی شود ، ذرات جامد در مسیر شیر کنترل قطع و وصل جریان آب (چهار طرفه) قرار گرفته که باید آنرا تمیز و یا تعویض نمود.

پمپ آب دستگاه کار میکند ، ولیکن فشار کافی ایجاد نمی شود.

الف- ممکن است تنظیم و کالیبراسیون فشار دستگاه پمپ تغییر کرده است. با تنظیم دکمه مربوطه فشار مناسب را تنظیم کنید افزایش فشار با حرکت دکمه در جهت عقربه های ساعت و کاهش فشار برعکس می باشد .

ب- پیستون فشاری روی هد پمپ توسط ذرات و مواد رسوب شونده، گرفته و یا سائیده شده است ، بایستی نسبت به تمیز کردن و یا تعویض آن اقدام کرد.

دستگاه  بطور کامل از کار افتاده است.

الف- سوئیچ (سنسور) فشار پائین یا بالا ، برق را قطع کرده است .

ب- موتور یا ترانسفورمر، از کار افتاده است.

 فشار آب ورودی نرمال است اما آب تصفیه یا پساب خارج نمی شود.

فیلتر های کربن اکتیو پیش فیلتراسیون باید تعویض شود .

فشار آب ورودی نرمال است اما آب تصفیه خروجی بسیار کم و یا قطع است

فیلتر ممبراین گرفته است و باید تعویض شود.

میزان خروجی آب تصفیه و املاح آن بیشتر شده.

روزنه های ممبراین بزرگ شده و کارائی فیلتراسیون دستگاه کاهش یافته و باید ممبراین را تعویض کرد.

مخزن آب تحت فشار پر است ولیکن خروجی آب کم است و یا قطع است.

فشار هوای ته مخزن کمتر از 8psi تا psi10  می باشد. بایستی فشار هوای ته مخزن را به psi 8  افزایش داد و یا مخزن تحت فشار را تعویض کرد.

مخزن تحت فشار بطور نرمال کار میکند اما آب خارج نمی شود.

 

فیلتر کربن اکتیو مرحله پنجم ، گرفته است و باید تعویض شود.

پمپ  ، نشتی آب دارد

واشر آب بندی سر پمپ باید تعویض شود.

 

نحوه تعویض فیلتر ها :

1- دستگاه را از برق خارج کنید .

2- شیر مخزن را در حالت بسته قرار دهید .

3- شیر فلکه ای را در حالت باز قرار دهید .

4- شیر ورودی را ببنید .

5- چند لحظه صبر کنید تا فشار دستگاه به 5psi برسد .

6- به کمک آچار پوسته محفظه فیلتر ها را باز کنید .

7- پس از جایگذاری فیلتر جدید درون پوسته فیلتر ، پوسته را در محل قرار داده و ببندید .

8- شیرورودی را باز کرده و دستگاه را به برق وصل کنید .