صفحه اصلی
 
300 گالنی  
. مرحله اول : فیلتر ppن5میکرون "20
. مرحله دوم : فیلتر udfن "20
. مرحله سوم : فیلتر CTOن "20
. مرحله چهارم : ممبران ( filmtec 4 X75 gallon)
. مرحله پنجم : پست کربن
. ابعاد دستگاه :48x32x86
. ظرفیت تولید : 1200 لیتر در 24 ساعت
. قابل استفاده در ادارات ،مدارس ، کارخانه ها، رستورانها ، اماکن ورزشی و ...
. قابل اتصال به سیستم های آب سرد کن
 
دستگاه نیمه صنعتی 300گالنی

>>مشخصات دستگاه:

تابلوبرق تابلو برق دیجیتال : جهت کنترل سیستم های دستگاه

شیربرقی شیر برقی : 2 عدد ، جهت کنترل ورود و خروج آب

هوزینگ هوزینگ تک اورینگ با قابلیت آب بندی و استحکام بالا

ممبرین ممبران های فیلم تک 75 گالن ، 4 عدد(آمریکایی)

پمپ پمپ (32V ، 130Psi) فشار قوی ، 2 عدد

 

>>عملکرد فیلترها

فیلتر الیافی (پلی پروبیلن) : حذف ذرات معلق در آب (مانند شن، ماسه و رسوبات مربوط به لوله های آب و کلیه ذرات تا قطر 5 میکرون)

a فیلتر کربن گرانول (اکتیو) : حذف مواد آلی ، کلرد ار و کلرهای آزاد

aa فیلتر کربن بلاک (فعال) : حذف مواد شیمیای و مواد کانی معلق در آب

aaa فیلتر های ممبران : حذف املاح و نمک های زائد و همچنین طیف وسیعی از ناخالصی ها ، میکروب هاو ... تا قطر 0.0001 میکرون

aaaa فیلتر پست کربن : حذف بو و طعم نامطبوع از آب


400 گالنی  
. مرحله اول : فیلتر ppن5میکرون "20
. مرحله دوم : فیلتر udfن "20
. مرحله سوم : فیلتر CTOن "20
. مرحله چهارم : ممبران ( filmtec 4 X100 gallon)
. مرحله پنجم : پست کربن
. ابعاد دستگاه :48x32x86
. ظرفیت تولید : 1600 لیتر در 24 ساعت
. قابل استفاده در ادارات ،مدارس ، کارخانه ها، رستورانها ، اماکن ورزشی و ...
. قابل اتصال به سیستم های آب سرد کن
 
دستگاه نیمه صنعتی 300گالنی

>>مشخصات دستگاه:

تابلوبرق تابلو برق دیجیتال : جهت کنترل سیستم های دستگاه

شیربرقی شیر برقی : 2 عدد ، جهت کنترل ورود و خروج آب

هوزینگ هوزینگ تک اورینگ با قابلیت آب بندی و استحکام بالا

ممبرین ممبران های فیلم تک 100 گالن ، 4 عدد(آمریکایی)

پمپ پمپ (32V ، 130Psi) فشار قوی ، 2 عدد

 

>>عملکرد فیلترها

فیلتر الیافی (پلی پروبیلن) : حذف ذرات معلق در آب (مانند شن، ماسه و رسوبات مربوط به لوله های آب و کلیه ذرات تا قطر 5 میکرون)

a فیلتر کربن گرانول (اکتیو) : حذف مواد آلی ، کلرد ار و کلرهای آزاد

aa فیلتر کربن بلاک (فعال) : حذف مواد شیمیای و مواد کانی معلق در آب

aaa فیلتر های ممبران : حذف املاح و نمک های زائد و همچنین طیف وسیعی از ناخالصی ها ، میکروب هاو ... تا قطر 0.0001 میکرون

aaaa فیلتر پست کربن : حذف بو و طعم نامطبوع از آب